Danske Medier bliver medlem af DIFO

DIFO (Dansk Internet Forum) styrker sin forankring i det danske internetsamfund med Danske Medier som nyt medlem af foreningen.

DIFO er glade for at byde Danske Medier velkommen som nyt medlem af foreningen. DIFO har det overordnede ansvar for top-level domænet ”.dk”, og foreningen består af medlemmer fra det danske internetsamfund, der enten repræsenterer leverandører, professionelle brugere eller private brugere. Danske Medier bliver medlem af gruppen af professionelle brugere.

For DIFO er det vigtigt, at det danske internetsamfund er bredt repræsenteret i foreningen, og DIFO ser derfor frem til samarbejdet med Danske Medier.

”Det ligger dybt forankret i selve internettets grundformål at dele information, nyheder og fremme dialog. Derfor er det naturligt, at tilknytte Danske Medier som repræsentant for de uafhængige private medier i vores forum, hvor jeg er sikker på, at de vil være et stærkt aktiv,” siger Henrik Udsen, der er bestyrelsesformand i DIFO.

Danske Mediers direktør Ebbe Dal udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med, at Danske Medier bliver en del af DIFO, der på så mange måder bidrager positivt til samarbejdet og udviklingen i det danske internetsamfund, med blandt andet events som Internetdagen og Dansk IGF. Det er ingen selvfølge, at administrationen af .dk-domænet forløber godt og effektivt, hvorfor jeg er glad for, at Danske Medier også får lejlighed til at bidrage mere direkte i at varetage det ansvar.”

Organisationer, der repræsenterer en vigtig del af det danske internetsamfund, kan blive medlem af DIFO. Medlemmerne har mulighed for at præge og rådføre DIFO i politiske og strategiske forhold og kan dermed præge retningen for .dk-domænet.

Se den fulde liste over DIFO’s medlemmer her.

Copyright 2016 All Rights Reserved.